جیب سهام عدالتی ها پرپول می شود | افزایش ارزش سهام عدالت در بازار امروز

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 5 اردیبهشت 1402 با افزایش 187 هزار و 641 تومان به 12 میلیون و966 هزار و 942 تومان رسید.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 5 اردیبهشت 1402 با افزایش 187 هزار و 641 تومان به 12 میلیون و966 هزار و 942 تومان رسید.

امروز سه شنبه (5 اردیبهشت 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون881 هزار و821 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 42381 واحد افزایش در ارتفاع 2.368.874 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 781.537 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس16309 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8753 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای کگل،فملی،فارس،فولاد،میدکو،کچاد و شستا صورت گرفت و شاخص های مارون،شگویا،صبا،انتخاب،زاگرس،فجهان،بپاس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1309

1168

شگویا 1866 49

شاوان 3255 5

دانا 416 45

بنیرو  712 3

رمپنا 1697 143

اخابر 1343 244

کگل 775 107

حکشتی‌ 1812 80

فولاد 639 2520

فولاژ 1724 48

فخوز 428 116

ساراب 3557 9

ورنا 918 3

حپترو 5006 1

کچاد 1050 237

وپست 823 16

مارون 20895 49

شپنا  914 416

شتران 583 2600

شبندر 1360 930

بسویچ 837 9

وبملت 396 305

وبصادر 261 1427

خاور 498 420

وتجارت  246 1822

فایرا 983 32

شراز 2005 4

جم 5870 42

فملی 812 1840

سدشت 4592 8

بفجر 2891 38

وتوصا 1331 12

 شبریز 1933 41

خساپا 336 36

لکما 168 22

بترانس 369 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (5 ادیبهشت 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و966 هزار و942 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1309 2292

شگویا 1866 47

شاوان 3255 4

دانا 416 16

بنیرو  712 3

رمپنا 1697 137

اخابر 1343 239

کگل 775 104

حکشتی‌ 1812 78

فولاد 639 2520

فولاژ 1724 73

فخوز 428 296

ساراب 3557 3

ورنا 918 3

حپترو 5006 1

کچاد 1050 181

وپست 823 16

مارون 20895 47

شپنا  914 1008

شتران 583 2090

شبندر 1360 912

بسویچ 837 9

وبملت 396 299

وبصادر 261 1400

خودرو 410 47

وتجارت  246 1788

 فایرا 983 31

شراز 2005 4

جم 5870 41

فملی 812 1473

سدشت 4592 8

بفجر

2891

38

وتوصا 1331 12

شبریز 1933 15

خساپا 336 39

لکما 168 22

بترانس 369 3

دیدگاه خود را ارسال کنید