واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها از امشب | ارزش سهام عدالت در بازار امروز

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 6 اردیبهشت 1402 با کاهش 33 هزار و 959 تومان به 12 میلیون و932 هزار و 983 تومان رسید.

واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها از امشب | ارزش سهام عدالت در بازار امروز
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 6 اردیبهشت 1402 با کاهش 33 هزار و 959 تومان به 12 میلیون و932 هزار و 983 تومان رسید.

امروز چهارشنبه (6 اردیبهشت 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون383 هزار و767 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 3422 واحد کاهش در ارتفاع 2.365.288 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 786.495 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس14113 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8718 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای نوری،فملی،خودرو،وغدیر،فخوز،وبملت،میدکو صورت گرفت و شاخص های مارون،انتخاب،شگویا،هرمز،ارفع،فجهان و دی بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1308

1168

شگویا 1939 49

شاوان 3195 5

دانا 435 45

بنیرو  668 3

رمپنا 1678 143

اخابر 1343 244

کگل 777 107

حکشتی‌ 1801 80

فولاد 640 2520

فولاژ 1745 48

فخوز 452 116

ساراب 3535 9

ورنا 880 3

حپترو 4905 1

کچاد 1050 237

وپست 791 16

مارون 21815 49

شپنا  901 416

شتران 574 2600

شبندر 1351 930

بسویچ 837 9

وبملت 387 305

وبصادر 251 1427

خاور 492 420

وتجارت  239 1822

فایرا 983 32

شراز 2005 4

جم 5855 42

فملی 803 1840

سدشت 4579 8

بفجر 2878 38

وتوصا 1339 12

 شبریز 1906 41

خساپا 323 36

لکما 171 22

بترانس 358 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (6 ادیبهشت 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و932 هزار و983 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1308 2292

شگویا 1939 47

شاوان 3195 4

دانا 435 16

بنیرو  668 3

رمپنا 1678 137

اخابر 1343 239

کگل 777 104

حکشتی‌ 1801 78

فولاد 640 2520

فولاژ 1745 73

فخوز 452 296

ساراب 3535 3

ورنا 880 3

حپترو 4905 1

کچاد 1050 181

وپست 791 16

مارون 21815 47

شپنا  901 1008

شتران 574 2090

شبندر 1351 912

بسویچ 837 9

وبملت 387 299

وبصادر 251 1400

خودرو 393 47

وتجارت  239 1788

 فایرا 983 31

شراز 2005 4

جم 5855 41

فملی 803 1473

سدشت 4579 8

بفجر

2878

38

وتوصا 1339 12

شبریز 1906 15

خساپا 323 39

لکما 171 22

بترانس 358 3

دیدگاه خود را ارسال کنید