افزایش ارزش سهام عدالت | واریزی جدید برای سهام عدالتی ها از امروز

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 10 اردیبهشت 1402 با افزایش 401 هزار و 405 تومان به13 میلیون و576 هزار و 155 تومان رسید.

افزایش ارزش سهام عدالت | واریزی جدید برای سهام عدالتی ها از امروز
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 10 اردیبهشت 1402 با افزایش 401 هزار و 405 تومان به13 میلیون و576 هزار و 155 تومان رسید.

امروز یکشنبه (10 اردیبهشت 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 12 میلیون410 هزار و784 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 40831 واحد افزایش در ارتفاع 2.479.384 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 816.527 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس18344 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم9167 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،تاپیکو،وبملت،شبندر،شستا،شتران صورت گرفت و شاخص های کگهر،آریا،هرمز،صبا، وسپهر،زاگرس و ارفع بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1370

1168

شگویا 1990 49

شاوان 3450 5

دانا 428 45

بنیرو  664 3

رمپنا 1712 143

اخابر 1343 244

کگل 788 107

حکشتی‌ 1851 80

فولاد 706 2520

فولاژ 1992 48

فخوز 499 116

ساراب 3478 9

ورنا 906 3

حپترو 5157 1

کچاد 774 237

وپست 849 16

مارون 21790 49

شپنا  944 416

شتران 607 2600

شبندر 1418 930

بسویچ 850 9

وبملت 404 305

وبصادر 263 1427

خاور 503 420

وتجارت  248 1822

فایرا 1006 32

شراز 2190 4

جم 6266 42

فملی 875 1840

سدشت 4531 8

بفجر 2850 38

وتوصا 1521 12

 شبریز 1956 41

خساپا 337 36

لکما 178 22

بترانس 360 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (10 ادیبهشت 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 13 میلیون و576 هزار و155 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1370 2292

شگویا 1990 47

شاوان 3450 4

دانا 428 16

بنیرو  664 3

رمپنا 1712 137

اخابر 1343 239

کگل 788 104

حکشتی‌ 1851 78

فولاد 706 2520

فولاژ 1992 73

فخوز 499 296

ساراب 3478 3

ورنا 906 3

حپترو 5157 1

کچاد 774 181

وپست 849 16

مارون 21790 47

شپنا  944 1008

شتران 607 2090

شبندر 1418 912

بسویچ 850 9

وبملت 404 299

وبصادر 263 1400

خودرو 401 47

وتجارت  248 1788

 فایرا 1006 31

شراز 2190 4

جم 6266 41

فملی 875 1473

سدشت 4531 8

بفجر

2850

38

وتوصا 1521 12

شبریز 1956 15

خساپا 377 39

لکما 178 22

بترانس 360 3

دیدگاه خود را ارسال کنید