جزئیات بازداشت دختر بی‌حجابی که با وعده حقوق دلاری در تهران تردد می‌کرد

اجتماعی و فرهنگی بودن مسئله حجاب را نمی‌توان نادیده گرفت؛ اما ندیدن پروژه‌های امنیتی دشمن هم ناقص‌دیدن ماجراست، به هر دو روی سکه باید توجه کرد.

جزئیات بازداشت دختر بی‌حجابی که با وعده حقوق دلاری در تهران تردد می‌کرد
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

اجتماعی و فرهنگی بودن مسئله حجاب را نمی‌توان نادیده گرفت؛ اما ندیدن پروژه‌های امنیتی دشمن هم ناقص‌دیدن ماجراست، به هر دو روی سکه باید توجه کرد.

 مسئلۀ حجاب چند صباحی است به یکی از موضوعات محوری مباحث اجتماعی در کشور تبدیل شده است؛ این موضوع به‌خصوص پس از ماجرای خانم مهسا امینی در سال 1401 وارد فاز تازه‌ای شد، حادثۀ تلخی که البته به‌روال معمول با ورود اپوزیسیون و دولتهایی مانند آمریکا و نیز رژیم صهیونیستی رنگ‌وبوی امنیتی و سیاسی مشخصی هم به خود گرفت.

این‌که اعتراض را باید با اغتشاش تفکیک کرد و این‌که مسئلۀ حجاب در زمان حاضر هم به موضوعات اقتصادی و نارضایتی مردم ارتباط دارد و هم با موضوع فرهنگ کاملاً در هم تنیده است و اقدام انتظامی صرف حتماً استراتژی ناقصی است، همگی درست است امّا اگر دوربین را در زاویه مناسبی قرار دهیم، گوشه‌ای از برنامه‌ریزی امنیتی و سیاسی دشمنان ایران هم کاملاً واضح است.

کنار اقدامات سیاسی و امنیتی معمول، یکی از پروژ‌ه‌های معمول دشمن در این زمینه، عرفی‌سازی بی‌حجابی از طریق استخدام و اجیر کردن افرادی است که با پوشش‌های عجیب و غریب و تابوشکنانه در خیابان‌ها تردد می‌کنند تا نوع خاصی از پوشش مغایر با هنجارهای جامعه ایرانی عادی‌سازی شود.

خودِ بحث میزان حجابی که افراد در جامعه دارند یک مسئلۀ اجتماعی و فرهنگی است،‌ و این اصلی‌ترین و فراگیرترین نکته درباره حجاب است امّا مداخله‌ای را که به‌صورت هدفمند در نُرم‌ها و هنجارها می‌شود هم باید در نظر گرفت.

بر همین اساس کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از برخی مراجع انتظامی و امنیتی حاکی است که اخیراً چندین فرد دستگیر شده‌اند که به‌گفته خودشان صرفاً مأموریت داشته‌اند با دریافت دستمزد، با نوع پوشش بخصوصی که با هنجارهای ایرانی همخوانی ندارد در خیابان‌ها تردد کنند.

یکی از این خانم‌ها که بازداشت شده دراین‌باره گفته است: "برای هر ساعت تردد با وضعیت تابوشکنانه در تهران به ما گفته بودند که مبلغ  3 الی 5 دلار به ما پرداخت می‌‌کنند".

دیدگاه خود را ارسال کنید