ارزش سهام عدالت امروز 13 اردیبهشت 1402 | جیب سهام عدالتی ها پرپول میشود

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 13 اردیبهشت 1402 به13 میلیون و821 هزار و 973 تومان رسید.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 13 اردیبهشت 1402 به13 میلیون و821 هزار و 973 تومان رسید.

امروز چهارشنبه (13 اردیبهشت 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 12 میلیون532 هزار و313 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 36515 واحد کاهش در ارتفاع 2.514.680 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 855.877 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس18653 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم9294 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای کچاد،فارس،فملی،شستا،خودرو،شپنا،شبریز صورت گرفت و شاخص های خاور،وسپهر،کگهر، آریا،هرمز،مارون و انتخاب بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1397

1168

شگویا 1978 49

شاوان 3320 5

دانا 448 45

بنیرو  680 3

رمپنا 1800 143

اخابر 1550 244

کگل 768 107

حکشتی‌ 1957 80

فولاد 724 2520

فولاژ 2073 48

فخوز 501 116

ساراب 3486 9

ورنا 991 3

حپترو 5779 1

کچاد 837 237

وپست 975 16

مارون 21585 49

شپنا  957 416

شتران 598 2600

شبندر 1387 930

بسویچ 851 9

وبملت 416 305

وبصادر 298 1427

خاور 539 420

وتجارت  276 1822

فایرا 996 32

شراز 2175 4

جم 6387 42

فملی 862 1840

سدشت 4942 8

بفجر 2849 38

وتوصا 1594 12

 شبریز 2048 41

خساپا 358 36

لکما 185 22

بترانس 394 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (13 ادیبهشت 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 13 میلیون و821 هزار و973 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1397 2292

شگویا 1978 47

شاوان 3320 4

دانا 448 16

بنیرو  680 3

رمپنا 1800 137

اخابر 1550 239

کگل 768 104

حکشتی‌ 1957 78

فولاد 724 2520

فولاژ 2073 73

فخوز 501 296

ساراب 3486 3

ورنا 991 3

حپترو 5779 1

کچاد 837 181

وپست 975 16

مارون 21585 47

شپنا  957 1008

شتران 598 2090

شبندر 1387 912

بسویچ 851 9

وبملت 416 299

وبصادر 298 1400

خودرو 420 47

وتجارت  276 1788

 فایرا 996 31

شراز 2175 4

جم 6387 41

فملی 862 1473

سدشت 4942 8

بفجر

2849

38

وتوصا 1594 12

شبریز 2048 15

خساپا 358 39

لکما 185 22

بترانس 394 3

دیدگاه خود را ارسال کنید