جیب سهام عدالتی ها پرپول می شود | ارزش سهام عدالت امروز اعلام شد

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 16 اردیبهشت 1402 به12 میلیون و505 هزار و 973 تومان رسید

حجم ویدیو: 3.52M | مدت زمان ویدیو: 00:02:00 دانلود ویدیو
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 16 اردیبهشت 1402 به12 میلیون و505 هزار و 973 تومان رسید

امروز شنبه (16 اردیبهشت 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون366 هزار و736 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 20559 واحد افزایش در ارتفاع 2.535.234 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 870.409 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس19314 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم9370 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وبملت،خودرو،کچاد،شپنا،شستا،شتران،وپاسار صورت گرفت و شاخص های آریا،وسپهر،کگهر،فغدیر،صبا،هرمز و مارون بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1403

1168

شگویا 1967 49

شاوان 3390 5

دانا 460 45

بنیرو  668 3

رمپنا 1857 143

اخابر 1583 244

کگل 771 107

حکشتی‌ 1928 80

فولاد 723 2520

فولاژ 2057 48

فخوز 498 116

ساراب 3535 9

ورنا 1060 3

حپترو 5779 1

کچاد 814 237

وپست 1005 16

مارون 21455 49

شپنا  981 416

شتران 616 2600

شبندر 1412 930

بسویچ 852 9

وبملت 444 305

وبصادر 313 1427

خاور 539 420

وتجارت  294 1822

فایرا 972 32

شراز 2220 4

جم 6565 42

فملی 856 1840

سدشت 5177 8

بفجر 2834 38

وتوصا 1688 12

 شبریز 2156 41

خساپا 376 36

لکما 185 22

بترانس 387 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (16 ادیبهشت 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و505 هزار و973 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1403 2292

شگویا 1967 47

شاوان 3390 4

دانا 460 16

بنیرو  668 3

رمپنا 1857 137

اخابر 1583 239

کگل 771 104

حکشتی‌ 1928 78

فولاد 723 2520

فولاژ 2057 73

فخوز 498 296

ساراب 3535 3

ورنا 1060 3

حپترو 5779 1

کچاد 814 181

وپست 1005 16

مارون 21455 47

شپنا  981 1008

شتران 616 2090

شبندر 1412 912

بسویچ 852 9

وبملت 444 299

وبصادر 313 1400

خودرو 441 47

وتجارت  294 1788

 فایرا 972 31

شراز 2220 4

جم 6565 41

فملی 856 1473

سدشت 5177 8

بفجر

2834

38

وتوصا 1688 12

شبریز 2156 15

خساپا 376 39

لکما 185 22

بترانس 387 3

دیدگاه خود را ارسال کنید