ارزش سهام عدالت در بازار امروز | واریز 11 میلیونی به حساب سهام عدالتی ها

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 18 اردیبهشت 1402 به12 میلیون و707 هزار و 490 تومان رسید.

حجم ویدیو: 3.52M | مدت زمان ویدیو: 00:02:00 دانلود ویدیو
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 18 اردیبهشت 1402 به12 میلیون و707 هزار و 490 تومان رسید.

امروز دوشنبه (18 اردیبهشت 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون596 هزار و549 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 125761 واحد کاهش در ارتفاع 2.314.406 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 803.326 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس106224 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8556 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،فارس،کگل،کچاد،شپنا،وغدیر صورت گرفت و شاخص های آریا، مارون،کگهر،زاگرس،هرمز،بپاس،وسپهر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1306

1168

شگویا 1785 49

شاوان 3080 5

دانا 403 45

بنیرو  601 3

رمپنا 1630 143

اخابر 1392 244

کگل 690 107

حکشتی‌ 1744 80

فولاد 648 2520

فولاژ 1856 48

فخوز 441 116

ساراب 3216 9

ورنا 972 3

حپترو 5512 1

کچاد 718 237

وپست 910 16

مارون 19565 49

شپنا  887 416

شتران 573 2600

شبندر 1264 930

بسویچ 839 9

وبملت 390 305

وبصادر 284 1427

خاور 512 420

وتجارت  256 1822

فایرا 884 32

شراز 2020 4

جم 5999 42

فملی 769 1840

سدشت 4749 8

بفجر 2662 38

وتوصا 1617 12

 شبریز 1971 41

خساپا 368 36

لکما 172 22

بترانس 343 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (18 ادیبهشت 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و707 هزار و490 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1306 2292

شگویا 1785 47

شاوان 3080 4

دانا 403 16

بنیرو  601 3

رمپنا 1630 137

اخابر 1392 239

کگل 690 104

حکشتی‌ 1744 78

فولاد 648 2520

فولاژ 1856 73

فخوز 441 296

ساراب 3216 3

ورنا 972 3

حپترو 5512 1

کچاد 718 181

وپست 910 16

مارون 19565 47

شپنا  887 1008

شتران 573 2090

شبندر 1264 912

بسویچ 839 9

وبملت 390 299

وبصادر 284 1400

خودرو 412 47

وتجارت  256 1788

 فایرا 884 31

شراز 2020 4

جم 5999 41

فملی 769 1473

سدشت 4749 8

بفجر

2662

38

وتوصا 1617 12

شبریز 1971 15

خساپا 368 39

لکما 172 22

بترانس 343 3

دیدگاه خود را ارسال کنید