ارزش سهام عدالت در بازار امروز | جیب این سهام عدالت یها پرپول می شود

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 20 اردیبهشت 1402 با کاهش 370 هزار و 486 تومان به12 میلیون و684 هزار و 780 تومان رسید.

حجم ویدیو: 3.52M | مدت زمان ویدیو: 00:02:00 دانلود ویدیو
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 20 اردیبهشت 1402 با کاهش 370 هزار و 486 تومان به12 میلیون و684 هزار و 780 تومان رسید.

امروز چهارشنبه (20 اردیبهشت 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون481 هزار و34 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 28092 واحد کاهش در ارتفاع 2.277.746 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 764.755 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس13567 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8419 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شستا،رمپنا،خودرو،مبین،اخابر،حکشتی،وغدیر صورت گرفت و شاخص های وسپهر،زاگرس،صبا،هرمز،دی،کگهر،خدیزل بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1317

1168

شگویا 1765 49

شاوان 2975 5

دانا 398 45

بنیرو  536 3

رمپنا 1498 143

اخابر 1243 244

کگل 687 107

حکشتی‌ 1622 80

فولاد 656 2520

فولاژ 1888 48

فخوز 450 116

ساراب 3162 9

ورنا 883 3

حپترو 4977 1

کچاد 724 237

وپست 860 16

مارون 19100 49

شپنا  913 416

شتران 570 2600

شبندر 1273 930

بسویچ 878 9

وبملت 412 305

وبصادر 274 1427

خاور 383 420

وتجارت  248 1822

فایرا 896 32

شراز 1980 4

جم 5960 42

فملی 775 1840

سدشت 4885 8

بفجر 2533 38

وتوصا 1456 12

 شبریز 1984 41

خساپا 362 36

لکما 176 22

بترانس 303 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (20 ادیبهشت 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و684 هزار و780 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1317 2292

شگویا 1765 47

شاوان 2975 4

دانا 398 16

بنیرو  536 3

رمپنا 1498 137

اخابر 1243 239

کگل 687 104

حکشتی‌ 1622 78

فولاد 656 2520

فولاژ 1888 73

فخوز 450 296

ساراب 3162 3

ورنا 883 3

حپترو 4977 1

کچاد 724 181

وپست 860 16

مارون 19100 47

شپنا  913 1008

شتران 570 2090

شبندر 1273 912

بسویچ 878 9

وبملت 412 299

وبصادر 274 1400

خودرو 544 47

وتجارت  248 1788

 فایرا 896 31

شراز 1980 4

جم 5960 41

فملی 775 1473

سدشت 4885 8

بفجر

2533

38

وتوصا 1456 12

شبریز 1984 15

خساپا 362 39

لکما 176 22

بترانس 303 3

دیدگاه خود را ارسال کنید