سهام عدالتی ها حسابشان را چک کنند | ارزش سهام عدالت امروز

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 23 اردیبهشت 1402 با کاهش 256 هزار و 412 تومان به12 میلیون و428 هزار و 368 تومان رسید.

حجم ویدیو: 3.52M | مدت زمان ویدیو: 00:02:00 دانلود ویدیو
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 23 اردیبهشت 1402 با کاهش 256 هزار و 412 تومان به12 میلیون و428 هزار و 368 تومان رسید.

امروز شنبه (23 اردیبهشت 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون288 هزار و4 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 63666 واحد کاهش در ارتفاع 2.214.046 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 734.852 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس117336 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8183 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،میدکو،شستا،رمپنا،خودرو وپاسار صورت گرفت و شاخص های وسپهر،آریا،خاور،زاگرس،فجهان،وغدیر،صبا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1309

1168

شگویا 1691 49

شاوان 2835 5

دانا 376 45

بنیرو  501 3

رمپنا 1398 143

اخابر 1164 244

کگل 675 107

حکشتی‌ 1565 80

فولاد 642 2520

فولاژ 1869 48

فخوز 438 116

ساراب 3140 9

ورنا 823 3

حپترو 4729 1

کچاد 711 237

وپست 829 16

مارون 19060 49

شپنا  897 416

شتران 554 2600

شبندر 1250 930

بسویچ 863 9

وبملت 399 305

وبصادر 262 1427

خاور 514 420

وتجارت  236 1822

فایرا 892 32

شراز 1890 4

جم 5921 42

فملی 759 1840

سدشت 4943 8

بفجر 2529 38

وتوصا 1357 12

 شبریز 1882 41

خساپا 345 36

لکما 172 22

بترانس 283 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (23 ادیبهشت 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و428 هزار و368 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1309 2292

شگویا 1691 47

شاوان 2835 4

دانا 376 16

بنیرو  501 3

رمپنا 1398 137

اخابر 1165 239

کگل 675 104

حکشتی‌ 1565 78

فولاد 642 2520

فولاژ 1869 73

فخوز 438 296

ساراب 3140 3

ورنا 823 3

حپترو 4729 1

کچاد 711 181

وپست 829 16

مارون 19060 47

شپنا  897 1008

شتران 554 2090

شبندر 1250 912

بسویچ 863 9

وبملت 399 299

وبصادر 262 1400

خودرو 365 47

وتجارت  236 1788

 فایرا 892 31

شراز 1890 4

جم 5921 41

فملی 759 1473

سدشت 4943 8

بفجر

2529

38

وتوصا 1357 12

شبریز 1882 15

خساپا 345 39

لکما 172 22

بترانس 283 3

دیدگاه خود را ارسال کنید