ارزش سهام عدالت امروز 31 اردیبهشت | واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 31 اردیبهشت 1402 به12 میلیون و816 هزار و 791 تومان رسید.

حجم ویدیو: 3.52M | مدت زمان ویدیو: 00:02:00 دانلود ویدیو
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 31 اردیبهشت 1402 به12 میلیون و816 هزار و 791 تومان رسید.

امروز یکشنبه (31 اردیبهشت 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 877 هزار و892 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 4360 واحد افزایش در ارتفاع 2.302.346 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 763.931 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس8820 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8489 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وبملت،کگل،شستا،فارس،حکشتی،وتجارت،وپاسار صورت گرفت و شاخص های وسپهر،صبا،شراز،دی،بمپنا،شپاس،سرچشمه بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1345

1168

شگویا 1902 49

شاوان 3015 5

دانا 400 45

بنیرو  563 3

رمپنا 1456 143

اخابر 1241 244

کگل 697 107

حکشتی‌ 1754 80

فولاد 644 2520

فولاژ 1937 48

فخوز 442 116

ساراب 3186 9

ورنا 833 3

حپترو 5197 1

کچاد 734 237

وپست 962 16

مارون 19205 49

شپنا  959 416

شتران 598 2600

شبندر 1391 930

بسویچ 819 9

وبملت 476 305

وبصادر 293 1427

خاور 538 420

وتجارت  269 1822

فایرا 914 32

شراز 1830 4

جم 6230 42

فملی 782 1840

سدشت 4876 8

بفجر 2513 38

وتوصا 1331 12

 شبریز 1975 41

خساپا 334 36

لکما 160 22

بترانس 317 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (31 ادیبهشت 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و816 هزار و791 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1345 2292

شگویا 1902 47

شاوان 3015 4

دانا 400 16

بنیرو  563 3

رمپنا 1456 137

اخابر 1241 239

کگل 697 104

حکشتی‌ 1754 78

فولاد 644 2520

فولاژ 1937 73

فخوز 442 296

ساراب 3186 3

ورنا 833 3

حپترو 5197 1

کچاد 734 181

وپست 962 16

مارون 19205 47

شپنا  959 1008

شتران 598 2090

شبندر 1391 912

بسویچ 819 9

وبملت 476 299

وبصادر 293 1400

خودرو 366 47

وتجارت  269 1788

 فایرا 914 31

شراز 1830 4

جم 6230 41

فملی 782 1473

سدشت 4876 8

بفجر

2513

38

وتوصا 1331 12

شبریز 1975 15

خساپا 334 39

لکما 160 22

بترانس 317 3

دیدگاه خود را ارسال کنید