رشد ارزش سهام عدالت در بازار امروز | واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 3 خرداد 1402 باافزایش 177 هزار و 480 تومان به13 میلیون و273 هزار و 488 تومان رسید.

حجم ویدیو: 3.52M | مدت زمان ویدیو: 00:02:00 دانلود ویدیو
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 3 خرداد 1402 باافزایش 177 هزار و 480 تومان به13 میلیون و273 هزار و 488 تومان رسید.

امروز چهارشنبه (3 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 12 میلیون 114 هزار و578 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با15164 واحد افزایش در ارتفاع 2.345.963 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 792.907 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس9973 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8647 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شبندر،شپنا،شتران،نوری،تاپیکو،وامید،میدکو صورت گرفت و شاخص های وسپهر،شگویا،آریا،زاگرس،شاوان،فغدیر،غصینو بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1344

1168

شگویا 1901 49

شاوان 3135 5

دانا 448 45

بنیرو  549 3

رمپنا 1518 143

اخابر 1414 244

کگل 693 107

حکشتی‌ 1781 80

فولاد 636 2520

فولاژ 1981 48

فخوز 431 116

ساراب 3351 9

ورنا 835 3

حپترو 5576 1

کچاد 718 237

وپست 987 16

مارون 19240 49

شپنا  1001 416

شتران 616 2600

شبندر 1478 930

بسویچ 833 9

وبملت 505 305

وبصادر 298 1427

خاور 584 420

وتجارت  294 1822

فایرا 915 32

شراز 1910 4

جم 6133 42

فملی 770 1840

سدشت 4922 8

بفجر 2497 38

وتوصا 1311 12

 شبریز 2017 41

خساپا 333 36

لکما 158 22

بترانس 313 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (3 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 13 میلیون و273 هزار و488 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1344 2292

شگویا 1901 47

شاوان 3135 4

دانا 448 16

بنیرو  549 3

رمپنا 1518 137

اخابر 1414 239

کگل 693 104

حکشتی‌ 1781 78

فولاد 636 2520

فولاژ 1981 73

فخوز 431 296

ساراب 3351 3

ورنا 835 3

حپترو 5576 1

کچاد 718 181

وپست 987 16

مارون 19240 47

شپنا  1001 1008

شتران 616 2090

شبندر 1478 912

بسویچ 833 9

وبملت 505 299

وبصادر 298 1400

خودرو 368 47

وتجارت  294 1788

 فایرا 915 31

شراز 1910 4

جم 6133 41

فملی 770 1473

سدشت 4922 8

بفجر

2497

38

وتوصا 1311 12

شبریز 2017 15

خساپا 333 39

لکما 158 22

بترانس 313 3

 

دیدگاه خود را ارسال کنید