سهام عدالتی ها حسابشان را چک کنند | ارزش سهام عدالت امروز

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 28 خرداد 1402 به 12 میلیون و49 هزار و30 تومان رسید.

سهام عدالتی ها حسابشان را چک کنند | ارزش سهام عدالت امروز
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 28 خرداد 1402 به 12 میلیون و49 هزار و30 تومان رسید.

امروز یکشنبه (28 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 112 هزار و712 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 19924 واحد کاهش در ارتفاع 2.162.887 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 732.657 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس 6282 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7953 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای خودرو،وبملت،میدکو،اخابر،فولاد،وساپار و شستا صورت گرفت و شاخص های وسپهر،خاور،زاگرس،انتخاب،فغدیر،دی و آریا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1393

1168

شگویا 1525 49

شاوان 2700 5

دانا 466 45

بنیرو  425 3

رمپنا 1326 143

اخابر 1195 244

کگل 676 107

حکشتی‌ 1638 80

فولاد 577 2520

فولاژ 1838 48

فخوز 395 116

ساراب 3301 9

ورنا 686 3

حپترو 5368 1

کچاد 696 237

وپست 850 16

مارون 18975 49

شپنا  848 416

شتران 521 2600

شبندر 1291 930

بسویچ 442 9

وبملت 533 305

وبصادر 250 1427

خاور 470 420

وتجارت  295 1822

فایرا 872 32

شراز 1673 4

جم 5830 42

فملی 706 1840

سدشت 4701 8

بفجر 2413 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1615 41

خساپا 277 36

لکما 195 22

بترانس 290 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (28 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و49 هزار و30 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1393 2292

شگویا 1525 47

شاوان 2700 4

دانا 466 16

بنیرو  425 3

رمپنا 1326 137

اخابر 1195 239

کگل 676 104

حکشتی‌ 1638 78

فولاد 577 2520

فولاژ 1838 73

فخوز 395 296

ساراب 3301 3

ورنا 686 3

حپترو 5368 1

کچاد 696 181

وپست 850 16

مارون 18975 47

شپنا  848 1008

شتران 521 2090

شبندر 1291 912

بسویچ 442 9

وبملت 533 299

وبصادر 250 1400

خودرو 320 47

وتجارت  295 1788

 فایرا 872 31

شراز 1673 4

جم 5830 41

فملی 706 1473

سدشت 4701 8

بفجر

2413

38

وتوصا 148 12

شبریز 1615 15

خساپا 277 39

لکما 195 22

بترانس 290 3

ارسال نظر

 

آخرین مطالب