واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها | ارزش سهام عدالت امروز 29 خرداد 1402

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 29 خرداد 1402 به 12 میلیون و368 هزار و818 تومان رسید.

واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها | ارزش سهام عدالت امروز 29 خرداد 1402
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 29 خرداد 1402 به 12 میلیون و368 هزار و818 تومان رسید.

امروز دوشنبه (29 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 114 هزار و17 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 1304 واحد کاهش در ارتفاع 2.164.221 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 737.999 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس 7795 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7955 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،شپنا،نوری،حکشتی،وبملت،شبندر،خودرو صورت گرفت و شاخص های وسپهر،خاور،زاگرس،صبا،شرانل ، وهور و آریا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1394

1168

شگویا 1547 49

شاوان 2760 5

دانا 475 45

بنیرو  428 3

رمپنا 1341 143

اخابر 1195 244

کگل 679 107

حکشتی‌ 1695 80

فولاد 571 2520

فولاژ 1836 48

فخوز 387 116

ساراب 3301 9

ورنا 700 3

حپترو 5415 1

کچاد 699 237

وپست 845 16

مارون 19015 49

شپنا  867 416

شتران 521 2600

شبندر 1304 930

بسویچ 432 9

وبملت 526 305

وبصادر 247 1427

خاور 486 420

وتجارت  288 1822

فایرا 872 32

شراز 1692 4

جم 5795 42

فملی 705 1840

سدشت 4719 8

بفجر 2411 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1621 41

خساپا 280 36

لکما 201 22

بترانس 293 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (29 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و368 هزار و818 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1394 2292

شگویا 1547 47

شاوان 2760 4

دانا 475 16

بنیرو  428 3

رمپنا 1341 137

اخابر 1195 239

کگل 679 104

حکشتی‌ 1695 78

فولاد 571 2520

فولاژ 1836 73

فخوز 387 296

ساراب 3301 3

ورنا 700 3

حپترو 5415 1

کچاد 699 181

وپست 845 16

مارون 19015 47

شپنا  867 1008

شتران 521 2090

شبندر 1304 912

بسویچ 432 9

وبملت 526 299

وبصادر 247 1400

خودرو 315 47

وتجارت  288 1788

 فایرا 872 31

شراز 1692 4

جم 5795 41

فملی 705 1473

سدشت 4719 8

بفجر

2411

38

وتوصا 148 12

شبریز 1621 15

خساپا 280 39

لکما 201 22

بترانس 293 3

ارسال نظر

 

آخرین مطالب