ارزش سهام عدالت امروز | جیب سهام عدالتی ها پرپول شد

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 30 خرداد 1402 با افزایش 57 هزار و 184 تومان به 12 میلیون و426 هزار و2 تومان رسید.

حجم ویدیو: 3.52M | مدت زمان ویدیو: 00:02:00 دانلود ویدیو
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 30 خرداد 1402 با افزایش 57 هزار و 184 تومان به 12 میلیون و426 هزار و2 تومان رسید.

امروز سه شنبه (30 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 170 هزار و99 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 2718 واحد افزایش در ارتفاع 2.166.944 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 738.864 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس 5597 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7964 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شبندر،شستا،فولاد،تاپیکو،پارس،شپنا،شبهرن صورت گرفت و شاخص های فجهان،مارون،وسپهر،خدیزل،شرانل،آریا،زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1396

1168

شگویا 1545 49

شاوان 2810 5

دانا 457 45

بنیرو  430 3

رمپنا 1337 143

اخابر 1204 244

کگل 681 107

حکشتی‌ 1689 80

فولاد 568 2520

فولاژ 1832 48

فخوز 381 116

ساراب 3290 9

ورنا 708 3

حپترو 5556 1

کچاد 700 237

وپست 867 16

مارون 19165 49

شپنا  874 416

شتران 524 2600

شبندر 1346 930

بسویچ 431 9

وبملت 526 305

وبصادر 247 1427

خاور 489 420

وتجارت  288 1822

فایرا 871 32

شراز 1713 4

جم 5788 42

فملی 706 1840

سدشت 4729 8

بفجر 2413 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1634 41

خساپا 283 36

لکما 203 22

بترانس 300 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (30 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و426 هزار و2 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1396 2292

شگویا 1545 47

شاوان 2810 4

دانا 457 16

بنیرو  430 3

رمپنا 1337 137

اخابر 1204 239

کگل 681 104

حکشتی‌ 1689 78

فولاد 568 2520

فولاژ 1832 73

فخوز 381 296

ساراب 3290 3

ورنا 708 3

حپترو 5556 1

کچاد 700 181

وپست 867 16

مارون 19165 47

شپنا  874 1008

شتران 524 2090

شبندر 1346 912

بسویچ 431 9

وبملت 526 299

وبصادر 247 1400

خودرو 314 47

وتجارت  288 1788

 فایرا 871 31

شراز 1713 4

جم 5788 41

فملی 706 1473

سدشت 4729 8

بفجر

2413

38

وتوصا 148 12

شبریز 1634 15

خساپا 283 39

لکما 203 22

بترانس 300 3

ارسال نظر

 

آخرین مطالب