ارزش سهام عدالت در بازار امروز | واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 6 تیر 1402 با کاهش 170 هزار و 705 تومان به 12 میلیون و121 هزار تومان رسید.

ارزش سهام عدالت در بازار امروز | واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 6 تیر 1402 با کاهش 170 هزار و 705 تومان به 12 میلیون و121 هزار تومان رسید.

امروز سه شنبه (6 تیر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون 893 هزار و488 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 27923 واحد کاهش در ارتفاع 2.168.204 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 750.637 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس 6219 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7953 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،پارسان،شبندر،شپدیس،فولاد،وغدیر،فملی صورت گرفت و شاخص های وسپهر، آریا،زاگرس،خاور،وسپهر،صبا،فجهان و شگویا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1352

1168

شگویا 1506 49

شاوان 2810 5

دانا 464 45

بنیرو  477 3

رمپنا 1318 143

اخابر 1135 244

کگل 766 107

حکشتی‌ 1613 80

فولاد 562 2520

فولاژ 1817 48

فخوز 371 116

ساراب 3297 9

ورنا 710 3

حپترو 6041 1

کچاد 765 237

وپست 928 16

مارون 18240 49

شپنا  876 416

شتران 513 2600

شبندر 1343 930

بسویچ 436 9

وبملت 471 305

وبصادر 235 1427

خاور 468 420

وتجارت  258 1822

فایرا 892 32

شراز 1765 4

جم 5683 42

فملی 686 1840

سدشت 4749 8

بفجر 2604 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1619 41

خساپا 272 36

لکما 203 22

بترانس 293 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (6 تیر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و121 هزار تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1352 2292

شگویا 1506 47

شاوان 2810 4

دانا 464 16

بنیرو  477 3

رمپنا 1318 137

اخابر 1135 239

کگل 766 104

حکشتی‌ 1613 78

فولاد 562 2520

فولاژ 1817 73

فخوز 371 296

ساراب 3297 3

ورنا 710 3

حپترو 6041 1

کچاد 765 181

وپست 928 16

مارون 18240 47

شپنا  876 1008

شتران 513 2090

شبندر 1343 912

بسویچ 436 9

وبملت 471 299

وبصادر 235 1400

خودرو 308 47

وتجارت  258 1788

 فایرا 892 31

شراز 1765 4

جم 5683 41

فملی 686 1473

سدشت 4749 8

بفجر

2604

38

وتوصا 148 12

شبریز 1619 15

خساپا 272 39

لکما 203 22

بترانس 293 3

ارسال نظر

 

آخرین مطالب