ببینید | لحظه ترسناک برخورد صاعقه به زمین در مشهد

لحظه ترسناک برخورد صاعقه به زمین در مشهد ثبت شد.

حجم ویدیو: 295.95K | مدت زمان ویدیو: 00:00:02 دانلود ویدیو

دیدگاه خود را ارسال کنید