ببینید راننده وانت چه بلایی سر مسئول پمپ بنزین آورد

حواس پرتی راننده وانت و بار اضافه‌اش در جایگاه پمپ بنزین به مسئول سوختگیری صدمه زد.

ببینید راننده وانت چه بلایی سر مسئول پمپ بنزین آورد

ارسال نظر

 

آخرین مطالب