حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه تورم |معوقات حقوق بازنشستگان کی واریز می شود؟

عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی آخرین وضعیت پرداخت ۲۵ درصد باقیمانده متناسب سازی را اعلام کرد.

افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه تورم |معوقات حقوق بازنشستگان کی واریز می شود؟
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

حقوق بازنشستگان مسئله پر چالش همه دولت ها بوده است . مقدار دریافتی حقوق بازنشستگان همیشه موجب نارضایتی قشر عظیمی از بازنشستگان است زیرا بازنشستگان بر این اعتقادند که مبلغ حقو بسیار ناچیز است . تعیین میزان حقوق بازنشستگان در اواخر هر سال با تنش همراه است. طبق نظر کارشناسان حقوق بازنشستگان با فرمول جدید بیشتر می شود.  جزئیات جدید از حقوق بازنشستگان را بخوانید.

حقوق بازنشستگان

عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور ۱۴۰۲ گفت: فلسفه همسان سازی به این خاطر است که امسال افزایش حقوق ۲۷درصد بر حداقل بگیرها و ۲۱ درصد سایر سطوح در آمدی مصوب شد اما سطح برقراری باید با امروز حفظ شود .

محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان کارگری کشور با اشاره به چگونگی اجرای همسان سازی بازنشستگان گفت: فلسفه همسان سازی به این خاطر است که امسال افزایش حقوق ۲۷درصد بر حداقل بگیر ها و ۲۱ درصد سایر سطوح در آمدی مصوب شد اما سطح برقراری باید با امروز حفظ شود اما در گذشته یکبار انجام شد و ۷۵درصد متناسب سازی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صورت گرفت اما ۲۵ درصد آن ماند. از اول ابتدای سال توانستیم برای ۱۴۰۰ این میزان معوقه متناسب سازی را بگیریم که بازنشستگان انتطار دارند معوقه ۱۴۰۰ را نیز پرداخت کنند.

اسدی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: برای آنکه فاصله متوسط بگیران فاصله خود را در زمان برقراری مستمری با حداقل بگیران حفظ کنند، متناسب سازی انجام می‌شود که ۷۵ درصد آن برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پرداخت شد و ۲۵ درصد آن مانده که در احکام بازنشستگان نیز آمده اما پرداخت نشده است.

حقوق بازنشستگان به اندازه تورم افزایش یابد

این عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ما در حال تعامل با مجلس هستیم تا دولت مکلف شود حقوق بازنشستگان را به اندازه تورم افزایش دهد تا هرساله نیازمند متناسب سازی حقوق بازنشستگان نباشیم.

وی با اشاره به موضوع شرکت یک عضو از بازنشستگان به اعضای کارگری شورای عالی کار گفت: باتوجه به تاثیر حقوق کارگران بر حقوق بازنشستگان به نظر می‌رسد ما باید یک کرسی رای در شورا داشته باشیم و به مجلسی‌ها در چهارچوب پیشنهاد گفتیم که ما نیز مانند کارگران و کارفرمایان حداقل یک نماینده داشته باشیم.

ارسال نظر

 

آخرین مطالب