حقوق کارمندان آذر ماه تعیین تکلیف شد | افزایش حقوق کارمندان تا سقف 12 میلیون تومن!!

حقوق کارمندان آذر  ماه تعیین تکلیف شد | افزایش حقوق کارمندان تا سقف 12 میلیون تومن!!
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۲ کارمندان دولت، بدون تغییر عینا در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده تا سقف معافیت مالیاتی همان ۱۰ میلیون تومان باقی بماند. این مساله موجب بروز انتقاداتی شده است؛ هر سال سقف معافیت مالیاتی با توجه به نرخ تورم و افزایش دستمزدها افزایش می‌یافت اما این سقف برای سال آینده بلاتغییر مانده است.

حقوق کارمندان دولت سال آینده حداکثر ۶۵ میلیون است. معافیت مالیات تا سقف ۱۰ میلیون، شامل همه می‌شود و شخصی با دریافتی ۱۴ میلیون، تنها بابت چهار میلیون مازاد، ۴۰۰ هزار تومان مالیات می‌دهد.

حقوق کارمندان

محاسبه مالیات به صورت پلکانی در سطوح مختلف انجام می‌شود؛ برای مثال مالیات حقوق کارمند یا کارگری با دریافتی ماهیانه ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، طبق قانون پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

دیدگاه خود را ارسال کنید