خبر فوری: این حقوق بگیران از مالیات معاف می شوند؟ | خوش خبری ویژه کارگران بهمن ماه!

خبر فوری: این حقوق بگیران از مالیات معاف می شوند؟ | خوش خبری ویژه کارگران بهمن ماه!
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان مبنی بر معافیت درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری را ابلاغ کرد.

حقوق کدام گروه از شاغلان از مالیات معاف شد؟

محمد مخبر تصویب نامه ۲۴ دی ماه هیأت وزیران در خصوص اصلاح یکی از مواد آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان را ۲۷ دی ماه به وزارت خانه های علوم، بهداشت و اقتصاد و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم می‌شود. همچنین فهرست افراد مشمول این آیین نامه باید به تأیید رئیس همان پارک علم و فناوری رسیده باشد.

مالیات

ماده ۱۰ قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان مصوب ۵ آبان ۱۳۸۹ به شرح زیر است:

کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. آیین ‌نامه اجرایی این ماده ظرف ۳ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس ‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

براساس ماده ۹۱ حقوق برخی مشاغل دولتی از مالیات معاف است که با تصویب مجلس در سال ۸۶ حقوق کارکنان پارک های علم و فناوری مشمول این معافیت (ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم) می شود.

دیدگاه خود را ارسال کنید