اخبار اقتصادی| ارز 4200 تومانی|عظیم ترین رانت مالی کشور لو رفت| فیلم

عظیم ترین رانت مالی کشور لو رفت| فیلم

نماینده ادوار مجلس از اولین درخواست برای دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ بعد از تصویب این نرخ گفت.

ارسال نظر