پیش بینی بسیار مهم از بورس امروز

در معاملات بازار سهام در روز دوشنبه بازار در یک وضعیت بینابین حرکت کرد و البته بیشتر کوچکترهای بورس بازار را به جلو بردند، شاخص سازها برخلاف روز یکشنبه در روز دوشنبه در پایان معاملات شاهد فشار سمت عرضه بود که همین مسئله شاخص را منفی کرد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

اگرچه بازار سهام به نفع فروشندگان دنبال می شود اما ممکن است فعلا نوسانات بازار محدود باقی بماند.

در معاملات بازار سهام در روز دوشنبه بازار در یک وضعیت بینابین حرکت کرد و البته بیشتر کوچکترهای بورس بازار را به جلو بردند، شاخص سازها برخلاف روز یکشنبه در روز دوشنبه در پایان معاملات شاهد فشار سمت عرضه بود که همین مسئله شاخص را منفی کرد.

تداوم تردید در سمت تقاضا

اگرچه شاخص فعلا در کانال ۱.۳ میلیون واحد قرار دارد اما به نظر می رسد در همین کانال به حرکت خود ادامه میدهد. ورود و خروج شاخص بورس از کانال ۱.۴ میلیون واحد در چند ماه اخیر چند بار تکرار شده بود و هر بار که تکرار می شد شرایط ورود به کانال ۱.۴ میلیون سخت تر می شد، فعلا با تداوم تردید در سمت تقاضا، نمی توان منتظر بود که شاخص ورود به کانال ۱.۴ میلیون واحد را تجربه کند.

به نظر می رسد سرمایه گذاری در بازار سهام فعلا از نظر حقیقی ها چندان لذت بخش نباشد و این شاید به اتفاقات سال ۹۹ بر می گردد که با اعتماد از دست رفته حقیقی ها، شرایط برای بازسازی اعتماد به بازار بسیار سخت می نمایاند.

با این وجود معاملات روز سه شنبه هم با توجه به رفتار پایانی عرضه کنندگان در روز دوشنبه می تواند همچنان به نفع فروشندگان باشد. عملکرد نیروهای درونی بازار سهام هم گویای این است که فروشندگان نسبت به خریداران همچنان دست برتر را دارند.

نظرسنجی همه چیز به نفع فروشندگان

تازه ترین نظرسنجی هم نشان می دهد که رفتار بورس بازان تابعی از وضعیت بنیادی بازار و یا شرایط منطقی نیست و بیشتر تابعی از هیجاناتی است که همین هیجانات تعیین کننده حرکت شاخص است.

هر چند که با دورنما و سپهر سیاست خارجه بر سر موضوع مذاکرات برجامی وین و کسری بودجه شدید، انتظارات برای حضور سرمایه گذاران در بازار محل تردید است.

آنچه در وضعیت کنونی قابل رصد است، این است که بازار سهام حتی از تحرکات بازار ارز هم تاثیر نمی گیرد. به همین دلیل در صورتی که بازار همین وضعیت را دنبال کند احتمالا بیشتر در سمت عرضه با نوسانات محدود دنبال می شود.

ارسال نظر