سهام عدالتی‌ها پولدار شدند

سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز با افزایش ۱.۱ درصدی به ۱۱ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان تومان رسید. همچنین ارزش ۶۰ درصد قابل فروش این برگه نیز ۷ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان است.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارزش برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در پایان معاملات امروز ۱.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۱ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان رسید.

سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز با افزایش ۱.۱ درصدی به ۱۱ میلیون و ۹۸۲ هزار تومان تومان رسید. همچنین ارزش ۶۰ درصد قابل فروش این برگه نیز ۷ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان است.

سبد سهام برگه ۴۹۲ هزار تومانی سهام عدالت نیز در حال حاضر ۱۱ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان ارزش دارد.

همچنین ارزش برگه سهام یک میلیون تومانی نیز به ۲۲ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان رسید.

ارسال نظر