جزئیات مهم از افزایش حق الزحمه کارگران

مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از سال ١٣۶۵ به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

در نیمه اول ۱۴۰۰، بیش‌ترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «آلومینیوم کار درجه یک» با ۱۲۳.۵ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «راننده غلتک» با ۴۴.۱ درصد بوده است.

 مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی از سال ١٣۶۵ به ‌صورت شش‌ماهه در سطح استان تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود.

در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به دستمزد ساعتی نیروهای انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی  (١٠٩ مورد) با ارسال پرسشنامه‌ های مربوطه از طریق رایانامه به تعدادی از پیمانکاری‌‌های مجری طرح‌های عمرانی در سطح استان تهران جمع ‌آوری می‌شود. این طرح در شهریور ماه سال ١۴٠٠ برای جمع ‌آوری اطلاعات مربوط به نیمه‌ اول همان سال اجرا شده است.

در بین تمامی اقلام مورد آمارگیری، «آلومینیوم کاردرجه یک» با ۷۱.۳ درصد دارای بیش‌ترین ‌افزایش و «راننده دامپر» با ١٠.٠ درصد، دارای کمترین افزایش در متوسط دستمزد ساعتی نسبت به دوره‌ قبل بوده‌اند.

همچنین، مقایسه‌ متوسط دستمزد ساعتی در این دوره با دوره‌ مشابه سال قبل نشان می دهد که بیش‌ترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «آلومینیوم کار درجه یک» با ۱۲۳.۵ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به «راننده غلتک» با ۴۴.۱ درصد بوده است.

ارسال نظر