افزایش حقوق معلمان تا نزدیک 20 میلیون

۸۱۶ هزار معلم مشمول رتبه‌بندی می‌شوند. طبق این قانون ۲۵ هزار میلیارد تومان برای یک سال حقوق معلمان در نظر گرفته شده است که برای دولت بار مالی دارد ولی دولت این اقدام شجاعانه را انجام می‌دهد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس: طبق قانون لایحه رتبه‌بندی معلمان، هیچ معلمی کمتر از ۸ میلیون تومان حقوق نمی‌گیرد. با تصویب نهایی لایحه رتبه‌بندی، معلمان تا ۱۶ میلیون تومان امکان افزایش حقوق دارند.

۸۱۶ هزار معلم مشمول رتبه‌بندی می‌شوند. طبق این قانون ۲۵ هزار میلیارد تومان برای یک سال حقوق معلمان در نظر گرفته شده است که برای دولت بار مالی دارد ولی دولت این اقدام شجاعانه را انجام می‌دهد.

این لایحه از ۳۱ شهریور ماه سال جاری برای معلمان اعمال خواهد شد و شامل فرهنگیان بازنشسته نمی‌شود.

ارسال نظر