یارانه متفاوت دولت برای مردم

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در گفتگویی با تاکید بر اینکه بنا نیست هیچ تغییری در شیوه توزیع بنزین یارانه‌ای و قیمت آن صورت گیرد،گفت: براساس طرح دولت با هدف عادلانه‌تر شدن توزیع بنزین، بنزین یارانه‌ای به افراد اختصاص پیدا می‌کند و سرپرست خانوار متولی یارانه بنزین خواهد بود.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

سخنگوی دولت گفت: براساس طرح دولت با هدف عادلانه‌تر شدن توزیع بنزین، بنزین یارانه‌ای به افراد اختصاص پیدا می‌کند و سرپرست خانوار دارای خودرو و فاقد خودرو، متولی یارانه بنزین خواهد بود.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در گفتگویی با تاکید بر اینکه بنا نیست هیچ تغییری در شیوه توزیع بنزین یارانه‌ای و قیمت آن صورت گیرد،گفت: براساس طرح دولت با هدف عادلانه‌تر شدن توزیع بنزین، بنزین یارانه‌ای به افراد اختصاص پیدا می‌کند و سرپرست خانوار متولی یارانه بنزین خواهد بود.

وی با بیان اینکه هنوز این طرح جنبه اجرایی پیدا نکرده و تنها به صورت آزمایشی در کیش و قشم اجرا می‌شود، افزود: در حال حاضر بنزین سهمیه‌ای با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با قیمت ۳ هزار تومان در اختیار صاحبان خودروها قرار می‌گیرد و در صورت اجرای طرح یادشده، مابه التفاوت این قیمت‌ها به عنوان یارانه بنزین به سرپرست خانوارهایی که خودرو ندارند تعلق خواهد گرفت.

ارسال نظر