اخبار حوادث| فوری|چاقوکشی فجیع در پردیس سینمای کوروش

چاقوکشی فجیع در سینمای معروف تهران

در پردیس سینمایی کوروش تهران نزاع و چاقوکشی رخ داد.

ارسال نظر