پیش فروش سایپا| اولین طرح فروش محصولات شرکت سایپا در سال 1401 از روز چهارشنبه 17 فروردین 1401 آغاز خواهد شد. این بخشنامه از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 17 فروردین ماه 1401 به مدت 2 روز اجرا خواهد شد. در این طرح پیش فروش عادی شاهین، کوئیک S،کوئیک R، کوئیک، ساینا و سایپا 151 و طرح پیش فروش ویژه مادران شاهین، کوئیک S،کوئیک R، کوئیک، ساینا ارائه شده است. شرایط و ضوابط قرعه کشی همچنان فعال است. پیش فروش عادی شرکت سایپا فروردین 1401: طرح پیش فروش سایپا فروردین 1401 پیش فروش شرکت سایپا فروردین 1401 ویژه مادران: طرح پیش فروش سایپا فروردین 1401

فوری: پیش فروش استثنایی سایپا آغاز شد| شرایط ویژه

طرح پیش فروش سایپا ویژه مادران و عادی شامل 5 محصول از چهارشنبه 17 فروردین 1401 آغاز خواهد شد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

پیش فروش سایپا آغاز شد. پیش فروش سایپا دارای شرایط خاصی است. پیش فروش سایپا با متقاضیان زیادی مواجه است. پیش فروش سایپا شامل تنوع خودرو چندانی نیست. جزئیات جدید پیش فروش سایپا را بخوانید.

پیش فروش سایپا

جزئیات جدید پیش فروش سایپا

 اولین طرح فروش محصولات شرکت سایپا در سال 1401 از روز چهارشنبه 17 فروردین 1401 آغاز خواهد شد.

این بخشنامه از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 17 فروردین ماه 1401 به مدت 2 روز اجرا خواهد شد.

پیش فروش سایپا

در این طرح پیش فروش عادی شاهین، کوئیک S،کوئیک R، کوئیک، ساینا و سایپا 151 و طرح پیش فروش ویژه مادران شاهین، کوئیک S،کوئیک R، کوئیک، ساینا ارائه شده است.

شرایط و ضوابط قرعه کشی همچنان فعال است.

  پیش فروش عادی شرکت سایپا فروردین 1401: طرح پیش فروش سایپا فروردین 1401   پیش فروش شرکت سایپا فروردین 1401 ویژه مادران:

پیش فروش سایپا

 

 

ارسال نظر