اخبار حوادث|فوری: سوقصد به جان شهردار| جزئیات

فوری: سوقصد به جان شهردار| جزئیات

تیر اندازی با سلاح جنگی به سوی شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۹ ناکام ماند . گفتنی است این اقدام در پی تشدید برخورد با عوامل ساخت و سازی های غیر مجاز صورت گرفته است .

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

تیر اندازی با سلاح جنگی به سوی شهردار ناحیه 3 منطقه 19 ناکام ماند . گفتنی است این اقدام در پی تشدید برخورد با عوامل ساخت و سازی های غیر مجاز صورت گرفته است . 

ارسال نظر