اخبار حوادث|فوری: فاجعه ای مرگبار برای مهاجران افغان در ایران| ببینید

فوری: فاجعه ای مرگبار برای مهاجران افغان در ایران| ببینید

تصاویری از چپ کردن شوتی افغان کِش در کرمان و کمک مردم برای نجات سرنشینان خودرو را ببینید.

ارسال نظر