اخبار حوادث|فوری: تصاویر جدید از رانش زمین بزرگراه همت

فوری: تصاویر جدید از رانش زمین بزرگراه همت

حادثه رانش زمین در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید همت قبل از پل بزرگراه شهید چمران رخ داد. رانش زمین در قسمت تپه فضای سبز مجاور بزرگراه منجر به ریخته شدن خاک بر سطح بزرگراه شد.

ارسال نظر