اخبار حوادث|نجات معجزه آسای کودک از سقوط آزاد

نجات معجزه آسای کودک از سقوط آزاد

یک کودک که از طبقه ششم یک ساختمان به پایین پرت شد، توسط یکی از همسایه‌ها به طور معجزه‌آسایی نجات پیدا کرد.

ارسال نظر