یارانه نقدی

افزایش چند برابری یارانه نقدی | یارانه بگیران منتظر یارانه جدید باشند

محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور طی گفت و گویی مطرح کرد: دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که به تجار داده می‌شد، با حذف ارز ترجیحی، همان پول بصورت کالابرگ در اختیار مردم قرار داده می‌شود.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

یارانه نقدی با تغییر همراه است. یارانه نقدی برخی از افراد حذف می شود. یارانه نقدی با افزایش مبلغ همراه خواهد بود. یارانه نقدی چند سالی است که پرداخت می شود. یارانه نقدی به منظور کمک اقتصادی به برخی از افراد پرداخت می شود.

یارانه نقدی

جزئیات جدید افزایش یارانه نقدی

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: ارزش کالابرگ ها به طبقات پایین ۴۰۰ هزار تومان و به طبقات بالا ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد است.

محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور طی گفت و گویی مطرح کرد: دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که به تجار داده می‌شد، با حذف ارز ترجیحی، همان پول بصورت کالابرگ در اختیار مردم قرار داده می‌شود.

رضایی تاکید کرد: در دو ماه اول، ارزش کالابرگ‌ها بصورت نقد و اعتبار به حساب مردم واریز می‌شود، بعد از دو ماه طرح بصورت کالابرگ ادامه خواهد یافت.

 وی در ادامه افزود: ارزش کالابرگ به طبقات پایین ۴۰۰ هزار تومان و به طبقات بالا ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر فرد است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: عددهای اعلام شده باید با منابع بودجه کشور بررسی شود و عدد قطعی بزودی در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

نرخ جدید یارانه نقدی به زودی اعلام خواهد شد. افزایش صددرصدی یارانه نقدی دهک های پایین. از امسال یارانه نقدی هدفمند خواهد شد.

مطابق گزارش، یارانه جدید، ماهانه به افراد پرداخت می‌شود. با بررسی‌های صورت‌گرفته در این گزارش، با اجرایی شدن تمام این چهارسناریو نسبت‌های مخارج دهک‌ها و ضریب جینی نسبت به قبل کاهشی خواهند شد؛ اما بیشترین میزان کاهش مربوط به «سناریوی چهارم» است. البته این سناریوها بدون توجه به «روش‌های تامین مالی بودجه» و «بررسی اثرات تورمی» بوده که از دید پژوهشگر نیاز به مطالعات تکمیلی در این زمینه وجود دارد. اگرچه به‌طور اجمالی می‌توان گفت که روش نادرست تامین مالی این یارانه‌ها می‌تواند اثر مثبت آن را خنثی کند.

بازوی پژوهشی سازمان برنامه وبودجه کشور در چهار سناریوی پرداخت یارانه نقدی و تبعات آن را بررسی کرده است. این چهار سناریو عبارتند از: پرداخت یارانه نقدی جدید سرانه و ماهانه ۷۰‌هزار تومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم، پرداخت یارانه نقدی ۷۰‌هزار تومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا هفتم، پرداخت یارانه نقدی ۹۰ هزارتومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم و پرداخت یارانه نقدی ۱۱۰هزارتومانی به خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم. بر اساس نتایج این پژوهش هر چهار سناریو سبب کاهش نسبت مخارج خانوارها و ضریب جینی می‌شود، اما درمیان این سناریوها، بیشترین تغییرات کاهشی مربوط به سناریوی چهارم است. به عبارت دیگر، بیشترین میزان سرانه یارانه جدید یعنی ۱۱۰‌هزار تومان برای دهک‌های اول تا پنجم، بیشترین اثر حمایتی را در پی خواهد داشت. البته این گزارش معتقد است درخصوص منابع مورد نظر و اثرات تورمی باید پژوهش بیشتری در نظر گرفته شود.

ارسال نظر