تغییر ساعت رسمی|فوری: تغییر ساعت رسمی تایید شد| فیلم

فوری: تغییر ساعت رسمی تایید شد| فیلم

طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح تغییر ساعت رسمی کشور در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد و مغایر قانون اساسی و شرع مقدس شناخته نشد.

ارسال نظر