سقوط درخت | فوری : سقوط وحشتناک درخت بر روی خودرو | لحظاتی پیش رخ داد

فوری : سقوط وحشتناک درخت بر روی خودرو | لحظاتی پیش رخ داد

لحظاتی پیش درختی در خیابان شریعتی تهران بر روی خودرو سقوط کرد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

سقوط وحشتناک درخت لحظاتی پیش در خیابان شریعتی رو به روی حسینه ارشاد بر روی خودرو با سرنشین فاجعه ای را رقم زد.

سقوط وحشتناک درخت

ارسال نظر