متروپل | هشدار: خبری وحشتناک از متروپل فروریخته | فاجعه دیگر در راه است | حتما بخوانید

هشدار: خبری وحشتناک از متروپل فروریخته | فاجعه دیگر در راه است | حتما بخوانید

انتشار ویدیویی از تخریب برج متروپل آبادان با پتک و به روش دستی در شبکه های اجتماعی با واکنش های مخاطبان مواجه شده است.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

ارسال نظر