مترو | شرط عجیب برای ورود خانم ها به مترو | حتما بخوانید

شرط عجیب برای ورود خانم ها به مترو | حتما بخوانید

نامه معاون دادستان مشهد به فرماندار: مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به شهردار ابلاغ شده و فرمانده نیروی انتظامی جهت برخورد با مجرمین اعلام آمادگی کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 معاون دادستان مشهد: کوتاهی مامورین که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد، ترک فعلی است که بر طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قضایی است.

شرط عجیب برای ورود خانم ها به مترو

ارسال نظر