پوشش زنان | دستورالعمل جنجالی برای زنان شاغل | پوشش زنان زیرذره بین

دستورالعمل جنجالی برای زنان شاغل | پوشش زنان زیرذره بین

بانک ملت ایران بخشنامه جدید درباره وضعیت پوشش کارکنان خود را ارائه کرد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

بر اساس این بخشنامه جوارب نازک، کفش پاشنه بلند، آرایش برای زنان و  منشی زن برای مدیران در بانک ملت ممنوع شده است.

دستورالعمل جنجالی برای زنان شاغل

ارسال نظر