قیمت بنزین | قیمت بنزین آزاد افزایشی شد؟ | قیمت جدید بنزین آزاد و سهمیه ای

قیمت بنزین آزاد افزایشی شد؟ | قیمت جدید بنزین آزاد و سهمیه ای

رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران سوخت درخصوص تخلفات احتمالی در پمپ بنزین ها گفت: در جایگاه ها در هر سکو یک پرسنل موظف به خدمات دهی است. مردم شماره سکو یا تلمبه و نازل که در آن تخلف صورت گرفته است را به یاد داشته باشند تا بتوانند به صورت دقیق شکایت خود را ثبت کنند.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

قیمت بنزین به زودی اعلام می شود. قیمت بنزین در نرخ کرایه تاثیرگذار است. قیمت بنزین در نرخ تورم موثر است. قیمت بنزین پس از سهمیه بندی افزایشی شد. قیمت بنزین در نوسان است.

قیمت بنزین

قیمت جدید بنزین

یکی از شهروندان به رکنا اطلاع داد که روز پنجشنبه 16 تیر ماه 1401حدود ساعت 22/30 شب به یکی از پمپ بنزین های مرکز تهران مراجعه کرده است و پس از سوخت گیری با او به جای لیتری 3 هزار تومان، 5 هزار تومان حساب شده است و مدعی شد که پرسنل این جایگاه گفته است قیمت بنزین با کارت آزاد لیتری 5 هزار تومان است.

در این خصوص همایون صالحی، رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران سوخت به رکنا گفت: این مساله بسیار بعید و غیرممکن است، زیرا نرم افزار موجود در جایگاه ها شماره و هزینه بنزین را به طور دقیق نشان می دهد. این نرم افزار توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طراحی شده و قابل دستکاری نیست.

وی افزود: در حال حاضر قیمت بنزین یا نرخ اول با کارت سوخت لیتری 1500 تومان و قیمت بنزین یا نرخ دوم با کارت جایگاه یا کارت آزاد لیتری 3 هزار تومان است.

رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران سوخت گفت: در صورت بروز تخلفات مردم می توانند از طریق سامانه شکایات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به شماره09627 تخلفات را گزارش دهند و مطمئن باشند که پس از رسیدگی به شکایت در کمیته تخلفات، متخلف جریمه می شود.

همچنین مردم می توانند موضوع تخلف را به مدیر جایگاه مربوطه گزارش دهند و مدیر جایگاه موظف به پاسخگویی است و حتما رسیدگی خواهد شد.

صالحی در آخر تاکید کرد: در جایگاه ها در هر سکو یک پرسنل موظف به خدمات دهی است. مردم شماره سکو یا تلمبه و نازل که در آن تخلف صورت گرفته است را به یاد داشته باشند تا به صورت دقیق شکایت خود را ثبت کنند.

ارسال نظر