مهمانی مرگ | مهمانی مرگ چند جوان در تهران | قضیه چیست؟

مهمانی مرگ چند جوان در تهران | قضیه چیست؟

مهمانی شبانه ۵ پسر جوان در آرایشگاه مردانه منجر به مرگ دو نفر از میهمانان شد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

چندی قبل ۵ پسر جوان در آرایشگاه مردانه‌ای دور هم جمع شدند و در این مهمانی شبانه اقدام به خوردن مشروبات الکلی کردند‌ اما حال هر پنج نفر با خوردن مشروب الکلی بد و راهی بیمارستان شدند تا تحت درمان قرار بگیرند. اما به خاطر مسمومیت الکلی، دو نفر از آنها فوت کردند.

در تحقیقات اولیه تیم جنایی به سراغ صاحب آرایشگاه که خودش نیز مسموم شده بود، رفتند. پسر جوان در تحقیقات مدعی شد که ساسان، یکی از میهمانان مشروب را تهیه کرده است.

به دستور بازپرس جنایی، ساسان بازداشت اما مدعی شد که مشروب الکلی را از پسری به نام حامد خریداری کرده و قبل از این نیز چندین بار مشروبات الکلی از او خریداری کرده است.

این در حالی بود که خانواده دو پسر فوت شده از ساسان شکایت کردند.

بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران دستور بازداشت حامد را صادر کرد و تحقیقات از ساسان نیز همچنان ادامه دارد.

ارسال نظر