بنزین|قیمت بنزین| توزیع بنزین

بنزین سهمیه ای در هاله ای از ابهام

سهمیه بنزین جبرانی به تمامی کارت های سوخت بنزین یارانه ای تعلق می گیرد اما هنوز مقدار آن مشخص نیست.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد، سهمیه جبرانی بنزین به تمامی کارت های سوخت بنزین یارانه ای تعلق می گیرد.  

جلالی اظهار داشت: در بازدید سرزده رئیس جمهور از وزارت نفت و پیشنهاد وزیر نفت به رئیس جمهور در خصوص تخصیص سهمیه جبرانی بنزین، مقرر شد در هیئت دولت بررسی و تصمیم گیری شود تا در اولین سهمیه بنزین ماه آذر سهمیه جبرانی بنزین به کارت های سوخت واریز شود.بنزین جبرانی کی واریز می‌شود؟

وی گفت: این سهمیه به تمامی کارت های سوخت بنزین یارانه ای تعلق می گیرد.  

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد افزود: مقدار سهمیه بنزین هنوز مشخص نیست.

ارسال نظر