مهریه چیست و آسانترین راه دریافت آن چگونه است؟ + راه های فرار

مهریه چیست و آسانترین راه دریافت آن چگونه است؟ + راه های فرار
پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 

مهریه حق مالی است که بعد از عقد متعلق به زن خواهد بود. این حق می تواند هر گونه چیزی باشد که ارزش مالی داشته و قابل تبدیل شدن به پول را داشته باشد. لذا زن هر زمانی می تواند آن را مطالبه کند و بر ذمه مرد است که آن را پرداخت کند. اگر عین معین باشد باید عینا به زن تسلیم شود و اگر وجه نقد باشد باید به نرخ روز پرداخت شود. جهت محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضاییه نیز از فرمول خاص و از شاخص تورم بانک مرکزی استفاده خواهد شد.

 

 

آسانترین راه دریافت فرار مهریه

مهریه را در اداره ثبت و دادگاه می توان به اجرا گذاشت. در صورتی که در دفتر رسمی عقد نکاح ثبت شده باشد زن باید مطالبه مهریه را بعد از پرداخت هزینه اجراییه در اجراییه ثبت به ثبت برساند. از طرف دفترخانه نیز به زوج اظهارنامه ای ارسال می شود که تا ۱۰ روز با مراجعه به اداره ثبت، مالی را جهت پرداخت مهریه معرفی کند.

زن جهت مطالبه مهریه نمی تواند به صورت مستقیم به دادگاه مراجعه کند، ولی اگر نتواند از طریق اجراییه ثبت مهریه را دریافت کند باید به دادگاه مراجعه کند. هزینه به اجرا گذاشتن صداق نیز بر عهده مرد است و این هزینه بر اساس خواسته زن محاسبه خواهد شد. بعد از اینکه زن دادخواست مهریه داد، مرد می تواند درخواست اعسار بدهد تا پرداخت آن به صورت اقساطی انجام شود. اگر مهریه وجه نقد باشد به نرخ روز پرداخت و محاسبه می شود و با محاسبه مهریه آنلاین می توان مبلغ آن را به نرخ روز بدست آورد.

قوانین به اجرا گذاشتن مهریه

 براساس قانون اگر مهریه وجه نقد باشد باید بر اساس شاخص تورم سالانه که توسط بانک مرکزی در آخر هر سال اعلام می شود، به نرخ رو محاسبه و پرداخت شود. اگر صداق سکه باشد تا ۱۱۰ سکه آن به عنوان مهر عندالمطالبه محسوب شده و زن می تواند حق حبس، توقیف اموال و مسدودی حساب مرد را از دادگاه بگیرد. ولی مازاد بر ۱۱۰ سکه به عنوان مهریه عندالاستطاعه محسوب می شود و در صورتی قابل مطالبه خواهد بود که زن استطاعت مالی مرد را به اثبات برساند.

زن هم می تواند بدون اینکه طلاق بگیرد مهریه خود را استرداد کند و هم می تواند در حین طلاق آن را مطالبه کند. در صورتی که زن قبل از نزدیکی با شوهر خود طلاق بگیرد صداق او نصف خواهد شد، زیرا صداق زن باکره نصف است. در صورتی که عقد بنا به دلایل مختلفی فسخ شود یا باطل شود و نزدیکی صورت نگیرد مهریه ساقط می شود. اگر قبل از اینکه بین زوجین رابطه زناشویی برقرار شود یکی از زوجین فوت کنند مهریه ساقط خواهد شد. اگر بعد از نزدیکی زن فوت کند ورثه او می توانند مطالبه مهریه کنند و اگر مرد فوت کند صداق از ماترک مرد وصول خواهد شد.

2

 

راه فرار از مهریه

 در هر صورت بر ذمه مرد است که مهریه را پرداخت کند و اگر مرد درخواست اعسار بدهد تنها می تواند آن را به صورت اقساطی پرداخت کند. مرد جهت فرار از پرداخت آن ممکن است مال خود را به نام شخص ثالث بزند که در اینصورت زن باید درخواست توقیف اموال قبل از ابلاغ را بدهد تا از این کار جلوگیری شود.

روش محاسبه مهریه

جهت محاسبه مهریه شاخص سال مطالبه تقسیم بر شاخص سال عقد شده و نتیجه حاصل شده ضرب در مبلغ صداق قید شده در سند خواهد شد. مثلا اگر زنی مهریه اش در سال ۱۳۹۵ یک ملیون تومان بوده و در سال ۱۴۰۲ آن را مطالبه کند. محاسبه مهریه به نرخ روز 1401 صورت می گیرد. چون شاخص تورم هر ساله در آخر سال اعلام می شود و شاخص سال جاری هنوز اعلام نشده است. ولی اگر مطالبه در سال ۱۴۰۱ انجام شده باشد محاسبه مهر در همین سال ۱۴۰۱ انجام می شود چون شاخص این سال اعلام شده است.

 

 

 

دیدگاه خود را ارسال کنید