اخبار حوادث| اخبار روز|مرد شیطان صفت به همسر خودشش هم رحم نکرد

مرد شیطان صفت به همسر خودشش هم رحم نکرد

دارایی بیش از تصور برخی اشخاص مهمترین دلیلی است که وی را در قالب بزه دیده بالقوه بشناسیم. برخی اوقات ثروت ناشی از ارث و وصیت سبب حسادت سایر افراد فامیل و مقدمه ی وقوع حوادثی عجیب می شود.

ارسال نظر