خودکشی دختر دانشجوی بی گناه به خاطر همسر سابق‌اش

خودکشی با قرص در تهران رخ داد.در جریان خودکشی با قرص دختر جوان تهرانی جان خود را از دست داد.انگیزه دختر جوان از خودکشی با قرص انتشار عکس های خصوصی بود.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

دختر تهرانی بعد از انتشار عکس های خصوصی اش از سوی همسر سابق، خودکشی کرد.

خودکشی با قرص در تهران رخ داد.در جریان خودکشی با قرص دختر جوان تهرانی جان خود را از دست داد.انگیزه دختر جوان از خودکشی با قرص انتشار عکس های خصوصی بود.قبل از خودکشی با قرص دختر جوان از همسرش جدا شده بود و بعد از خودکشی با قرص پدر و مادر دختر جوان از داماد سابق خود شکایت کردند.

رسیدگی به شکایت زن و مرد میانسال در شعبه 7 بازپرسی دادسرای سرقت نزد بازپرس رفیع زاده آغاز شد.

زن ومرد شاکی در این پرونده در طرح شکایت خود گفتند:«مدتی قبل دختر 24 ساله ما که دانشجوی شهرستان بود،با پسری آشنا شد و به عقد یکدیگر درآمدند اما بعد از مدتی به دلیل عدم تفاهم جدا شدند.مدتی بعد از جدایی،داماد سابق ما مقابل خوابگاه دخترم رفت و با تهدید و عربده کشی گوشی دخترم را از او گرفت و ادعا کرد چون خودش گوشی را خریده بود، باید آن را پس بگیرد.»

خودکشی دختر تهرانی به خاطر انتشار عکس های خصوصی

شاکی در ادامه گفت:«بعد از اینکه شوهر سابق دخترم،گوشی را گرفت و رفت،عکس های خصوصی دخترم را در فضای مجازی منتشر کرد تا از او انتقام بگیرد.بعد از این حادثه،دخترم که احساس می کرد آبرویش رفته؛اقدام به خودکشی با قرص کرده و جان خود را از دست داد.»

پدر و مادر دختر جوان از داماد سابق خود به اتهام سرقت گوشی و انتشار عکس های خصوصی شکایت کردند و شکایت آنها در جریان رسیدگی قضایی قرار گرفت.

ارسال نظر