ارزش سهام عدالت| ارزش سهام عدالت امروز

ارزش سهام عدالت امروز 1 آذر 1400| سهام عدالت صعودی شد

ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ٢ درصد افزایش یافت.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

 در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش  سهام  عدالت درمقایسه با روز گذشته، ٢ درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢ هزار تومانی  سهام عدالت  به ترتیب به ١٢ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان، ٢٣ میلیون و ٨۵٩ هزار تومان و ١١ میلیون و ٧۴٣ هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶٠ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ٧ میلیون و ۵٩٩ هزار تومان رسیده است.

ارسال نظر