جوان 22 ساله عاشق غرق در خون

دوشنبه اول آذرماه، رهگذران خیابان دولتخواه با فریاد های کمک کمک پدر میانسالی به خانه وی رفتند. رهگذران به محض ورود به خانه مرد جوانی را دیدند که خون آلود روی زمین افتاده بود.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

مرد جوان بخاطر شکست عشقی اقدام خودکشی کرد.

دوشنبه اول آذرماه، رهگذران خیابان دولتخواه با فریاد های کمک کمک پدر میانسالی به خانه وی رفتند. رهگذران به محض ورود به خانه مرد جوانی  را دیدند که خون آلود روی زمین افتاده بود. با اعلام امدادگران اورژانس در محله حادثه حاضر شدند و اقدامات پزشکی را آغاز کردند.

تکنسین های اورژانس با جوان 22 ساله روبرو شدند که غرق در خون هوشیاری خود را از دست داده بود، بررسی های بیشتر نشان داد مرد جوان با یک تیغ رگ دستش را زده و خودکشی کرده است.

پس از انتقال مرد جوان به بیمارستان نخستین تیم پلیس برای تحقیقات میدانی در محل حادثه شد. در بررسی های اولیه مشخص شد پسر 22 ساله پس از مشاجره با دختر مورد علاقه اش بخاطر شکست عشقی به اتاق رفته و رگ دستش را زده است.

بنابراین گزارش، مرد جوان برای سیرمراحل درمان به بیمارستان منتقل شد.

ارسال نظر