خبر مهم بورسی | عرضه اولیه در راه

حسین قربانزاده رییس کل سازمان خصوصی سازی، با اشاره به تدبیر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه گفت: سازمان خصوصی سازی نیز در این رابطه عمل به تکالیف بودجه سال ۱۴۰۰ را در اولویت قرار داده و بزودی از طریق فروش سهام این دارایی‌های مازاد را عرضه خواهد کرد.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

به منظور جبران کسری بودجه در کشور، سهام پالایشگاه شازند در بازار بورس عرضه می شود.

حسین قربانزاده رییس کل سازمان خصوصی سازی، با اشاره به تدبیر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه گفت: سازمان خصوصی سازی نیز در این رابطه عمل به تکالیف بودجه سال ۱۴۰۰ را در اولویت قرار داده و بزودی از طریق فروش سهام این دارایی‌های مازاد را عرضه خواهد کرد. به طور مثال طی ماه جاری سهام پالایشگاه شازند در بازار بورس عرضه خواهد شد.

ارسال نظر