کرونای جدید به ایران رسید؟

اینکه بگوییم این واریانت نباید وارد کشور شود، غیرممکن است. حتی اگر الان هم از ورود مسافران از کشورهای آفریقایی جلوگیری کنیم به‌هرحال افراد در یکسری از کشورهای دیگر وارد می‌شوند و آنها ممکن است به این جهش آلوده شده باشند اما هر چقدر این جهش دیرتر وارد کشور ما شود، به نفع ماست

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

رمضانی، دبیر انجمن متخصصان بیماری‌های عفونی: هر چقدر پوشش واکسیناسیون دو دوز را بیشتر کنیم و به عدد ۸۵% نزدیک کنیم، احتمال اینکه با ورود واریانت جدید ویروس کرونا به نام اُمیکرون مشکل پیدا کنیم، کمتر خواهد بود.

اینکه بگوییم این واریانت نباید وارد کشور شود، غیرممکن است. حتی اگر الان هم از ورود مسافران از کشورهای آفریقایی جلوگیری کنیم به‌هرحال افراد در یکسری از کشورهای دیگر وارد می‌شوند و آنها ممکن است به این جهش آلوده شده باشند اما هر چقدر این جهش دیرتر وارد کشور ما شود، به نفع ماست

ارسال نظر