نرم افزار شاد| شبکه شاد| نظرسنجی شاد| شاد برای مخاطبانش شادی نیاورد

شاد برای مخاطبانش شادی نیاورد

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد ۶۵ درصد از مخاطبان شبکه شاد از آن ناراضی‌اند.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

.۴۵.۵ درصد پاسخگویان برای میزان رضایت خود گزینه «اصلا» و ۱۹.۴ درصد گزینه «کم» را انتخاب کردند. ۱۸.۶ درصد نیز میزان رضایت خود از این برنامه را «تاحدی» و ۱۶.۵ درصد نیز «زیاد» اعلام کردند.

۴۴.۴ درصد پاسخگویان معتقدند این نرم افزار (شاد) «اصلا» مشکلات آموزشی دانش آموزان را در دوران کرونا رفع نکرده است.

​۲۶.۵ درصد بیان کردند نرم افزار شاد به میزان « کم » توانسته مشکلات آموزشی دانش آموزان را رفع کند . ۱۸.۱ درصد نیز این میزان را « تاحدی» و ۱۱ درصد « زیاد» اعلام کردند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در افکارسنجی آنلاین خود از مخاطبانش خواست تا اعلام کنند که تا چه میزان از برنامه شاد به عنوان بستر کلاس‌های آنلاین فرزندانشان رضایت دارند؟ ۴۵.۵ درصد پاسخگویان برای میزان رضایت خود گزینه «اصلا» و ۱۹.۴ درصد گزینه «کم» را انتخاب کردند. ۱۸.۶ درصد نیز میزان رضایت خود از این برنامه را «تاحدی» و ۱۶.۵ درصد نیز «زیاد» اعلام کردند.

همچنین نتایج این بررسی نشان داد؛ ۴۴.۴ درصد پاسخگویان معتقدند این نرم افزار (شاد) «اصلا» مشکلات آموزشی دانش آموزان را در دوران کرونا رفع نکرده است. ۲۶.۵ درصد بیان کردند نرم افزار شاد به میزان «کم» توانسته مشکلات آموزشی دانش آموزان را رفع کند. ۱۸.۱ درصد نیز این میزان را «تاحدی» و ۱۱ درصد «زیاد» اعلام کردند.

در این نظرسنجی ۴ سوال؛ ۱- در دوران تحصیل غیرحضوری و کلاس‌های آنلاین، فرزند شما از چه نرم افزاری برای حضور در کلاس‌ها بهره برده است؟ ۲- تا چه میزان از برنامه شاد به عنوان بستر کلاس‌های آنلاین فرزندانتان رضایت دارید؟ ۳- برنامه شاد تا چه اندازه توانسته است مشکلات آموزشی دانش آموزان را در دوران کرونا رفع کند؟ ۴ –برای نصب یا استفاده از برنامه شاد تا چه اندازه با مشکل مواجه شده اید؟ مطرح شد.

در پاسخ به سوال؛ در دوران تحصیل غیرحضوری و کلاس‌های آنلاین، فرزند شما از چه نرم افزاری برای حضور در کلاس‌ها بهره برده است؟ نرم افزار «واتساپ» با ۳۹.۱درصد، «برنامه شاد» با ۳۶.۹ درصد، «سایر برنامه‌ها» با ۲۴ درصد از سوی مخاطبان انتخاب شده است.

همچنین در پاسخ به سوال؛ برای نصب یا استفاده از برنامه شاد تا چه اندازه با مشکل مواجه شده اید؟ ۴۱.۸ درصد پاسخگویان گزینه «زیاد»، ۱۸.۴ درصد «تاحدی»، ۱۹.۷ درصد «کم» و ۲۰.۱ درصد گزینه «اصلا» را انتخاب کرده اند.

ارسال نظر