تحلیل بورس| بازار بورس| شاخص کل بورس

نمادهایی که افزایش سرمایه داشتند

افراد حقیقی امروز ۲۱۰ میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه فلزات اساسی و همچنین سهام فملی بود.

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

در بورس امروز حقوقی‌ها حدود ۲۱۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و ۱۴۵میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۴درصد یعنی ۵۱۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۱۰درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی» و «خودرو و ساخت قطعات» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «لاستیک و پلاستیک» و «مواد و محصولات دارویی» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «فملی»، «سمگا» و «اتکام» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «وگردش»، «پکرمان» و «برکت» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری شرکت ملی صنایع‌ مس‌ ایران‌ معادل ۳۴میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی بانک گردشگری با برتری هشت میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۵نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۶۹نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۵۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۲۴۰میلیارد تومان بود.

ارسال نظر